A Savaria TAG alakuló ülése 2003. június 10-én.

A Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület 2003-ban jött létre.

Fő célkitűzései között Szombathely kulturális életének színesítése, a város hagyományainak ápolása és továbbadása szerepel.

Az egyesület fő feladatának tartja a fiatal és tehetséges művészek felkutatását és támogatását, ezzel összefüggésben tartalmas kulturális rendezvények (kiállítások, koncertek, előadások, alkotótáborok) szervezését és megvalósítását.