A projekt címe:

„SZOMBATHELY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A KULTÚRA TÜKRÉBEN – MŰVÉSZEK A POLGÁRI TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSÉÉRT”

Projekt azonosító-szám:             TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00900

Kedvezményezett neve:         Savaria Tendecy Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület

Szerződött támogatás összege: 8 100 000 Ft

Támogatás mértéke:                     100%

Projekt futamideje:                      2020.04.01 – 2022.03.31

A projekt szakmai vezetője:      Erdei Zsuzsanna, egyesületi elnök

Projektmenedzser:                       Hegedüs Judit

Projekt bemutatása

A projekt Szombathelyen élő és alkotó művészek (zenész, színész, képzőművész, történész, építész, irodalmár) közös programsorozata, melynek célja: a művészet segítségével Szombathely értékeinek és szépségeinek bemutatása, a programokkal a múlt, jelen értékeinek beépítése az emberek tudatába, erősítve a helyi identitást. A korábbi tapasztalatokra építve, Szombathely lakossága nagy érdeklődést mutat a helyi művészet iránt. Az Egyesület különböző rendezvényei mindig kiemelkedő látogatottságúak.

Megvalósítandó tevékenységek:

1. Kirakat: Képző és iparművészet a kirakatban: „Hívj meg egy szombathelyi művészt!”

Művészeti ágak bemutatása belvárosi üzletek kirakatában, szombathelyi művészek tolmácsolásában. A program célja közelkerülés a művészethez, közeli csatornák keresése, kipróbálása.

Időpont:

Kirakat 1: 2020. augusztus 10 – augusztus 31.

Kirakat 2: 2021. szeptember

2. Sétáló ékszerek – múzeumból ki múzeumba be

A művészet nem elrugaszkodott emberek bevonzása a műalkotásokon keresztül a múzeumokba.

Múzeumból ki – múzeumba be – kiállítási tárgyak az utcán – be lehet vonzani az utcáról embereket a múzeumba?

Ékszerkiállítás a Savaria Múzeumban, ahonnan modelleken elindulnak az ékszerek Szombathely Fő terén át az Iseumig. A művészeti alkotások nem csak kiállítási vagy vitrin tárgyak lehetnek. Az iparművészet a hétköznapjainkban mindenütt ott lehet-ott van, az utcán az otthonunkban, különféle megjelenési formában. A múzeumi tárgyak, melyek a múltunkat idézik, az ízlésvilágunk fejlesztésére, tudásunk kitágítására szolgál. CÉL: Az iparművészet, mint művészet népszerűsítése, bevitele a köztudatba. Megszólítani, meghívni a járókelőket, hogy betérjenek a múzeumokba, kiállítóterekbe.

Időpont: 2020. november

3. Alkotótábor

Szombathelyi művészek tisztelgése Szombathely neves emberei és nevezetességei  előtt helyi diákok bevonásával. A program célja a szombathelyi művészek megismertetése, a köztudatba építése.

1 alkalommal 5 napos alkotótábor szervezése (Egy tábori napon minimum 4 órás szakmai program megvalósítása): előadások Szombathelyen működő egyesületek részvételével, majd az előadások által inspirálva műhelymunka tartása művészek irányításával. Zárás kiállítással. Emlékjel készítése az adott művész munkásságára reflektálva.

Időpont: 2021. augusztus

4.  Művészetet a Fő térre

Nyitott kiállítótér létrehozása egy rendezvénysátorban, Szombathely belvárosában  szombathelyi képzőművészek, fotósok, zeneszerzők és zenészek közös performanszának bemutatása céljából.

A kiállítás anyaga az addig megvalósított programokban elkészített alkotásokból és szombathelyi kötődésű meghívott alkotók munkáiból áll, kapcsolódva és meghosszabbítva az AGORA SZKK által megrendezett Magyar dal napja programsorozatot.

Időpont: 2020. november

5. Szombathelyi arcképcsarnok a 19. és a 20. századból

Szombathely kiemelkedő személyiségeinek arckép sorozata

A kiállítás célja, hogy Szombathely lakói jobban megismerjék a város meghatározó történelmi személyiségeit, akik tettek Szombathely közösségének, gazdasági, társadalmi és kulturális értékeiért.

A tervezett kiállításon tizenkét személyről készül reprezentatív portré, jellemzően két technikával: olaj-vászon és sgrafitto.

A tervezett ábrázolt személyek: Széll Kálmán, Szelestey László, Markusovszky Lajos, Hollán Ernő, Horváth Boldizsár, Tóth István, Radnóti Kovács Árpád, Márkus Emília, Gazdag Erzsébet, Weöres Sándor, Walder Alajos, Szendy László

A városban közlekedve folyamosan találkozhatunk ezen személyek neveivel, utcatáblákon, köztéri alkotásokon. Fontosnak érezzük, hogy nagyobb figyelmet kapjanak Szombathely meghatározó alakjai, és hogy a város közössége alaposabban megismerje ezeknek a kiemelkedő egyéniségeknek a tevékenységét és a városunkhoz való kötődését. Ezzel a tervezett eseménnyel – eseménysorozattal szeretnénk a város lakosainak az etnocentrikusságát és a közösség erejét erősíteni.

A kiállítás a város egyik reprezentatív közintézményének tereiben valósul meg. Minden személyhez kapcsolódóan egy előadást tartunk, az adott személy születési évfordulóján, így a kiállítás időtartama egy év, minden hónapban egy előadás. Szakavatott előadók prezentálják a kiemelkedő személy tevékenységét és ha van rá lehetőség, kortársak is megszólalnak.

Időpont: 2020. december- 2021. december

6. Művészetközvetítés generációkon át

A szombathelyi városi és civil rendezvények ideje alatt számos portré készítése szombathelyi lakosokról négyzetes kartonra, majd ezekből Szombathely történelmét meghatározó személy (pl: Claudius) mozaik arcképének kirakása.

A mozaik arckép bemutatás a „Művészetet a Fő térre” című rendezvényen, majd kiállításra kerül a város egyik nagy látogatottságú közintézményében.

Időpont: 2020. augusztus

7. Fő tér Főszigete

A Főtér adta nagy hely kihasználása, helyi művészek által épített installációval a helyi közösség bevonásával.

A program célja a helyi közösség és művészek közelebb hozása egymáshoz, egy közös építéssel, ami egy installációt is eredményezne, amit nem csak megismerne a város lakosa, de használhatná is, megpihenhetne, időt tölthetnének ott.

A közösség használja: idejüket töltve ott megosztják az ott készített képeket a közösségi média oldalakon, ahol a boldog pillanatuk látszódik, a jól elvégzett munkánk, és a háttérben a város Főterének ékszer épületei is feltűnnének. Ezzel híre megy az installációnak és a városnak is.

Időpont: 2020. augusztus